Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (2023)

Windows 11Windows 10Windows 8.1 και Windows 8.1 RTWindows 7

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για να κάνετε μια εργασία που θα κάνατε συνήθως με το ποντίκι.Εάν προσπαθείτε να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης ή ένα πάρετε ένα στιγμιότυπο οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Τρόπος λήψης και προσθήκης σχολίων σε στιγμιότυπα οθόνης.

Κάντε μια επιλογή παρακάτω και αυτή θα ανοίξει για να εμφανιστεί ένας πίνακας με σχετικές συντομεύσεις:

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + X

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου.

Ctrl + C (ή Ctrl + Insert)

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

Ctrl + V (ή Shift + Insert)

Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου.

Ctrl + Z

Αναίρεση ενέργειας.

Alt + Tab

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών.

Alt + F4

Κλείσιμο του ενεργού στοιχείου ή έξοδος από την ενεργή εφαρμογή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + L

Κλείδωμα του υπολογιστή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ D

Εμφάνιση και απόκρυψη της επιφάνειας εργασίας.

F2

Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου.

F3

Αναζήτηση ενός αρχείου ή φακέλου στην Εξερεύνηση αρχείων.

F4

Εμφάνιση της λίστας της γραμμής διευθύνσεων στην Εξερεύνηση αρχείων.

F5

Ανανέωση του ενεργού παραθύρου.

F6

Κυκλική εναλλαγή των στοιχείων οθόνης σε ένα παράθυρο ή μια επιφάνεια εργασίας.

F10

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στην ενεργή εφαρμογή.

Alt + F8

Εμφάνιση του κωδικού πρόσβασης στην οθόνη εισόδου.

Alt + Esc

Κυκλική εναλλαγή στοιχείων με τη σειρά με την οποία ανοίχτηκαν.

Alt + υπογραμμισμένο γράμμα

Εκτέλεση της εντολής που αντιστοιχεί σε αυτό το γράμμα.

Alt + Enter

Εμφάνιση ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο.

Alt + Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο.

Alt + Αριστερό βέλος

Πηγαίνετε πίσω.

Alt + Δεξιό βέλος

Μετάβαση εμπρός.

Alt + Page Up

Μετακίνηση επάνω κατά μία οθόνη.

Alt + Page Down

Μετακίνηση κάτω κατά μία οθόνη.

Ctrl + F4

Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε εφαρμογές που προβάλλονται σε πλήρη οθόνη και στις οποίες μπορείτε να έχετε πολλά έγγραφα ανοιχτά ταυτόχρονα).

Ctrl + A

Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή παράθυρο.

CTRL + D (ή Delete)

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνηση στον Κάδο Ανακύκλωσης.

Ctrl + E

Ανοίξτε την Αναζήτηση (στις περισσότερες εφαρμογές).

Ctrl + R (ή F5)

Ανανέωση του ενεργού παραθύρου.

Ctrl + Y

Επανάληψη μιας ενέργειας.

Ctrl + Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης.

Ctrl + Αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης.

Ctrl + Κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου.

Ctrl + Επάνω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου.

Ctrl + Alt + Tab

Χρήση των πλήκτρων βέλους για εναλλαγή ανάμεσα σε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.

Alt + Shift + πλήκτρα βέλους

Όταν μια ομάδα ή ένα πλακίδιο έχει επισημανθεί στο μενού "Έναρξη", μετακινήστε το προς την καθορισμένη κατεύθυνση.

Ctrl + Shift + πλήκτρα βέλους

Όταν ένα πλακίδιο έχει επισημανθεί στο μενού "Έναρξη", μετακινήστε το σε ένα άλλο πλακίδιο για να δημιουργήσετε έναν φάκελο.

Ctrl + πλήκτρα βέλους

Αλλαγή μεγέθους του μενού "Έναρξη", όταν είναι ανοιχτό.

Ctrl + πλήκτρο βέλους (για μετακίνηση ενός στοιχείου) + Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή πολλών μεμονωμένων στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας.

Ctrl + Shift με ένα πλήκτρο βέλους

Επιλογή ενός μπλοκ κειμένου.

Ctrl + Esc

Άνοιγμα της Έναρξης.

Ctrl + Shift + Esc

Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών.

Ctrl + Shift

Εναλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου όταν είναι διαθέσιμες πολλές διατάξεις πληκτρολογίου.

Ctrl + Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) για τα Κινεζικά.

Shift + F10

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.

Shift με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους

Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχεία σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας, ή επιλογή κειμένου σε ένα έγγραφο.

Shift + Delete

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς πρώτα να μετακινηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης.

Δεξιό βέλος

Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού.

Αριστερό βέλος

Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού.

Esc

Διακοπή ή κλείσιμο της τρέχουσας εργασίας.

PrtScn

Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο ολόκληρης της οθόνης σας και αντιγράψτε το στο Πρόχειρο.

Σημείωση

 • Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη συντόμευση ώστε να ανοίγει και το απόκομμα οθόνης, με το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε το στιγμιότυπο οθόνης σας. ΕπιλέξτεΈναρξη> Ρυθμίσεις> Διευκόλυνση πρόσβασης> Πληκτρολόγιο και ενεργοποιήστε τον διακόπτη στην περιοχή Συντόμευση Print Screen.

Χρήση του πλήκτρου PrtScn για άνοιγμα της λειτουργίας αποκομμάτων οθόνης

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

Άνοιγμα ή κλείσιμο της Έναρξης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + A

Ανοίξτε τις Γρήγορες ρυθμίσεις. Ενημερώθηκε στα Windows 11.

Πλήκτρο με το λογότυπο τωνWindows + B

Ορίστε την εστίαση στο πρώτο εικονίδιο στη γωνία της γραμμής εργασιών.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + C

Ανοίξτε τη συνομιλία από το Microsoft Teams. Ενημερώθηκε στα Windows 11.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + Shift + C

Άνοιγμα του μενού συμβόλων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + C

Ενεργοποιήστε τα φίλτρα χρώματος (ενεργοποιήστε αυτήν τη συντόμευση πρώτα στις ρυθμίσεις φίλτρου χρώματος).

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + D

Εμφάνιση και απόκρυψη της επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + E

Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + F

Άνοιγμα του Κέντρου σχολίων και λήψη στιγμιότυπου οθόνης.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows+ G

Ανοίξτε την γραμμή παιχνιδιών του Xbox όταν ένα παιχνίδι είναι ανοιχτό.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Alt + B

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του HDR.

Σημείωση:Ισχύει για την εφαρμογή Xbox Game Bar έκδοση 5.721.7292.0 ή νεότερη. Για να ενημερώσετε το Xbox Game Bar σας, μεταβείτε στην εφαρμογή Microsoft Store και ελέγξτε για ενημερώσεις.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + H

Εκκίνηση φωνητικής πληκτρολόγησης. Ενημερώθηκε στα Windows 11.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ I

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + J

Εστίαση σε μια συμβουλή των Windows, όταν είναι διαθέσιμη.

Όταν εμφανίζεται μια συμβουλή των Windows, μεταφέρετε την εστίαση στη Συμβουλή. Πατώντας ξανά τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, η εστίαση επιστρέφει στο στοιχείο στην οθόνη με το οποίο σχετίζεται η συμβουλή των Windows.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + K

Ανοίξτε τη Διανομή από τις Γρήγορες ρυθμίσεις. Ενημερώθηκε στα Windows 11.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + L

Κλείδωμα του υπολογιστή ή εναλλαγή λογαριασμών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + M

Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + M

Επαναφορά των ελαχιστοποιημένων παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ N

Ανοίξτε το κέντρο ειδοποιήσεων και το ημερολόγιο. Ενημερώθηκε στα Windows 11.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + O

Κλείδωμα προσανατολισμού συσκευής.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + P

Επιλογή λειτουργίας προβολής παρουσίασης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Q

Άνοιγμα της Γρήγορης βοήθειας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + R

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Εκτέλεση".

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Alt + R

Εγγράψτε βίντεο του παραθύρου παιχνιδιού σε εστίαση (χρησιμοποιώντας την Γραμμή παιχνιδιών του Xbox).

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + S

Άνοιγμα της αναζήτησης.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + Shift + S

Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός τμήματος της οθόνης σας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + T

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις εφαρμογές στη γραμμή εργασιών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + U

Ανοίξτε το Ρυθμίσεις προσβασιμότητας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + V

Ανοίξτε το ιστορικό του πρόχειρου.

Σημείωση

 • Το Ιστορικό προχείρου δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε, χρησιμοποιήστε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προτροπή για να ενεργοποιήσετε το ιστορικό. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Έναρξη > Ρυθμίσεις> Σύστημα> Πρόχειρο, και να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη στην περιοχήΙστορικό Προχείρου.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + V

Ορίστε την εστίαση σε μια ειδοποίηση.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ W

Ανοίξτε τα γραφικά στοιχεία. Ενημερώθηκε στα Windows 11.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + X

Άνοιγμα του μενού Γρήγορης σύνδεσης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Y

Εναλλαγή εισόδου μεταξύ Windows Mixed Reality και της επιφάνειας εργασίας σας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Z

Ανοίξτε τις διατάξεις συγκράτησης. Ενημερώθηκε στα Windows 11.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows‌ + τελεία (.) ή ελληνικό ερωτηματικό (;)

Άνοιγμα πίνακα emoji.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + κόμμα (,)

Προσωρινή εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Pause

Ανοίγει Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες για.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + F

Αναζήτηση υπολογιστών (αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο).

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και εκκίνηση της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό. Εάν η εφαρμογή εκτελείται ήδη, μεταβείτε στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και εκκίνηση μιας νέας παρουσίας της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και μετάβαση στο τελευταίο ενεργό παράθυρο της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Alt + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και άνοιγμα της Λίστας συντομεύσεων για την εφαρμογή που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Shift + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και άνοιγμα μιας νέας παρουσίας της εφαρμογής που βρίσκεται στη δεδομένη θέση στη γραμμή εργασιών ως διαχειριστής.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Tab

Άνοιγμα της Προβολής εργασιών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Επάνω βέλος

Μεγιστοποίηση του παραθύρου.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + Alt + Πάνω βέλος

Κουμπώστε το παράθυρο στην εστίαση στο επάνω μισό της οθόνης. Δημιουργία με τα Windows 11.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Κάτω βέλος

Κατάργηση της τρέχουσας εφαρμογής από την οθόνη ή ελαχιστοποίηση του παραθύρου της επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows+ Alt + Κάτω βέλος

Συγκράτηση παραθύρου στην εστίαση στο κάτω μισό της οθόνης. Δημιουργία με τα Windows 11.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Αριστερό βέλος

Μεγιστοποίηση της εφαρμογής ή του παραθύρου επιφάνειας εργασίας στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Δεξιό βέλος

Μεγιστοποίηση της εφαρμογής ή του παραθύρου επιφάνειας εργασίας στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Home

Ελαχιστοποίηση όλων εκτός του ενεργού παραθύρου επιφάνειας εργασίας (με δεύτερο πάτημα γίνεται επαναφορά όλων των παραθύρων).

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + Επάνω βέλος

Τέντωμα του παραθύρου επιφάνειας εργασίας στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + Κάτω βέλος

Επαναφορά/ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου επιφάνειας εργασίας κατακόρυφα, με διατήρηση του πλάτους.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + Αριστερό βέλος ή Δεξιό βέλος

Μετακίνηση μιας εφαρμογής ή ενός παραθύρου στην επιφάνεια εργασίας από μία οθόνη σε μια άλλη.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows+ Shift + Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση προς τα πίσω στη γλώσσα και τη διάταξη πληκτρολογίου.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή γλώσσας εισόδου και διάταξης πληκτρολογίου.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + Ctrl + Πλήκτρο διαστήματος

Αλλαγή σε μια προηγούμενη επιλεγμένη είσοδο.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + Ctrl + Enter

Ενεργοποίηση αφηγητή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Συν (+)

Ανοίξτε τον Μεγεθυντικό φακό και κάντε μεγέθυνση.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + Πλην (-)

Σμίκρυνση στον Μεγεθυντικό φακό.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Esc

Κλείστε τον Μεγεθυντικό φακό.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + κάθετος προς τα εμπρός (/)

Έναρξη επανάληψης μετατροπής IME.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Shift + B

Ενεργοποίηση υπολογιστή από κενή ή μαύρη οθόνη.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + PrtScn

Αποθήκευση στιγμιότυπου οθόνης της πλήρους οθόνης σε αρχείο.

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows + Alt + PrtScn

Αποθήκευση στιγμιότυπου οθόνης του παραθύρου του παιχνιδιού σε εστίαση στο αρχείο (χρησιμοποιώντας τη Γραμμή παιχνιδιών του Xbox).

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + C (ή Ctrl + Insert)

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl + V (ή Shift + Insert)

Επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl + M

Μετάβαση στη λειτουργία σήμανσης.

Alt + πλήκτρο επιλογής

Έναρξη επιλογής στη λειτουργία αποκλεισμού.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση του δρομέα προς την καθορισμένη κατεύθυνση.

Page Up

Μετακίνηση του δρομέα προς τα επάνω κατά μία σελίδα.

Page Down

Μετακίνηση του δρομέα προς τα κάτω κατά μία σελίδα.

Ctrl + Home (Λειτουργία σήμανσης)

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή του buffer.

Ctrl + End (Λειτουργία σήμανσης)

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος του buffer.

Ctrl + Επάνω βέλος

Μετακίνηση μία γραμμή προς τα επάνω στο ιστορικό εξόδου.

Ctrl + Κάτω βέλος

Μετακίνηση μία γραμμή προς τα κάτω στο ιστορικό εξόδου.

Ctrl + Home (Περιήγηση στο ιστορικό)

Αν η γραμμή εντολών είναι κενή, μετακινήστε την οπτική γωνία στην αρχή του buffer. Διαφορετικά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες στα αριστερά του δρομέα στη γραμμή εντολών.

Ctrl + End (Περιήγηση στο ιστορικό)

Αν η γραμμή εντολών είναι κενή, μετακινήστε την οπτική γωνία στη γραμμή εντολών. Διαφορετικά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες στα δεξιά του δρομέα στη γραμμή εντολών.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

F4

Εμφάνιση των στοιχείων στην ενεργή λίστα.

Ctrl + Tab

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις καρτέλες.

Ctrl + Shift + Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις καρτέλες.

Ctrl + αριθμός (αριθμοί 1–9)

Μετακίνηση στην αντίστοιχη καρτέλα.

Tab

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις επιλογές.

Shift + Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις επιλογές.

Alt + υπογραμμισμένο γράμμα

Εκτέλεση της εντολής (ή ενεργοποίηση της επιλογής) που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο γράμμα.

Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου, αν η ενεργή επιλογή είναι ένα πλαίσιο ελέγχου.

Backspace

Άνοιγμα ενός φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο πιο πάνω, αν επιλέχτηκε φάκελος στο παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση ως" ή "Άνοιγμα".

Πλήκτρα βέλους

Επιλογή ενός κουμπιού, αν η ενεργή επιλογή είναι μια ομάδα από κουμπιά επιλογών.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Alt + D

Επιλογή της γραμμής διευθύνσεων.

Ctrl + E

Επιλογή του πλαισίου αναζήτησης.

Ctrl + F

Επιλογή του πλαισίου αναζήτησης.

Ctrl + N

Άνοιγμα νέου παραθύρου.

Ctrl + W

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

Ctrl + τροχός κύλισης ποντικιού

Αλλαγή του μεγέθους και της εμφάνισης των εικονιδίων αρχείων και φακέλων.

Ctrl + Shift + E

Εμφάνιση όλων των φακέλων επάνω από τον επιλεγμένο φάκελο.

Ctrl + Shift + N

Δημιουργία νέου φακέλου.

Num Lock + αστερίσκος (*)

Εμφάνιση όλων των υποφακέλων κάτω από τον επιλεγμένο φάκελο.

Num Lock + συν (+)

Εμφάνιση των περιεχομένων του επιλεγμένου φακέλου.

Num Lock + πλην (-)

Σύμπτυξη του επιλεγμένου φακέλου.

Alt + P

Εμφάνιση του πίνακα προεπισκόπησης.

Alt + Enter

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες" για το επιλεγμένο στοιχείο.

Alt + Δεξιό βέλος

Προβολή του επόμενου φακέλου.

Alt + επάνω βέλος

Προβολή του φακέλου όπου βρισκόταν ο φάκελος.

Alt + Αριστερό βέλος

Προβολή του προηγούμενου φακέλου.

Backspace

Προβολή του προηγούμενου φακέλου.

Δεξιό βέλος

Εμφάνιση της τρέχουσας επιλογής (αν είναι συμπτυγμένη) ή επιλογή του πρώτου υποφακέλου.

Αριστερό βέλος

Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής (αν είναι αναπτυγμένη) ή επιλογή του φακέλου όπου βρισκόταν ο φάκελος.

End

Εμφάνιση του κάτω μέρους του ενεργού παραθύρου.

Home

Εμφάνιση του επάνω μέρους του ενεργού παραθύρου.

F11

Μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Tab

Άνοιγμα της Προβολής εργασιών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + D

Προσθήκη εικονικής επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Δεξιό βέλος

Εναλλαγή μεταξύ εικονικών επιφανειών εργασίας που έχετε δημιουργήσει στα δεξιά.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Αριστερό βέλος

Εναλλαγή μεταξύ εικονικών επιφανειών εργασίας που έχετε δημιουργήσει στα αριστερά.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + F4

Κλείσιμο της εικονικής επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιείτε.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Shift + κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Άνοιγμα μιας εφαρμογής ή γρήγορο άνοιγμα μιας άλλης παρουσίας μιας εφαρμογής.

Ctrl + Shift + κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Άνοιγμα μιας εφαρμογής ως διαχειριστής.

Shift + δεξιό κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Εμφάνιση του μενού παραθύρου για την εφαρμογή.

Shift + δεξιό κλικ σε ένα ομαδοποιημένο κουμπί της γραμμής εργασιών

Εμφάνιση του μενού παραθύρου για την ομάδα.

Ctrl + κλικ σε ένα ομαδοποιημένο κουμπί της γραμμής εργασιών

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων της ομάδας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + I

Άνοιγμα των Ρυθμίσεων.

Backspace

Επιστροφή στην αρχική σελίδα των ρυθμίσεων.

Πληκτρολόγηση σε οποιαδήποτε σελίδα με πλαίσιο αναζήτησης

Αναζήτηση ρυθμίσεων.

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε εφαρμογές

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα

 • Συντόμευση πληκτρολογίου Microsoft Surface Hub

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για να κάνετε μια εργασία που θα κάνατε συνήθως με το ποντίκι. Κάντε μια επιλογή παρακάτω και αυτή θα ανοίξει για να εμφανιστεί ένας πίνακας με σχετικές συντομεύσεις:

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + X

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου.

Ctrl + C (ή Ctrl + Insert)

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

Ctrl + V (ή Shift + Insert)

Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου.

Ctrl + Z

Αναίρεση ενέργειας.

Alt + Tab

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών.

Alt + F4

Κλείσιμο του ενεργού στοιχείου ή έξοδος από την ενεργή εφαρμογή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + L

Κλείδωμα του υπολογιστή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ D

Εμφάνιση και απόκρυψη της επιφάνειας εργασίας.

F2

Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου.

F3

Αναζήτηση ενός αρχείου ή φακέλου στην Εξερεύνηση αρχείων.

F4

Εμφάνιση της λίστας της γραμμής διευθύνσεων στην Εξερεύνηση αρχείων.

F5

Ανανέωση του ενεργού παραθύρου.

F6

Κυκλική εναλλαγή των στοιχείων οθόνης σε ένα παράθυρο ή μια επιφάνεια εργασίας.

F10

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στην ενεργή εφαρμογή.

Alt + F8

Εμφάνιση του κωδικού πρόσβασης στην οθόνη εισόδου.

Alt + Esc

Κυκλική εναλλαγή στοιχείων με τη σειρά με την οποία ανοίχτηκαν.

Alt + υπογραμμισμένο γράμμα

Εκτέλεση της εντολής που αντιστοιχεί σε αυτό το γράμμα.

Alt + Enter

Εμφάνιση ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο.

Alt + Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο.

Alt + Αριστερό βέλος

Πηγαίνετε πίσω.

Alt + Δεξιό βέλος

Μετάβαση εμπρός.

Alt + Page Up

Μετακίνηση επάνω κατά μία οθόνη.

Alt + Page Down

Μετακίνηση κάτω κατά μία οθόνη.

Ctrl + F4

Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε εφαρμογές που προβάλλονται σε πλήρη οθόνη και στις οποίες μπορείτε να έχετε πολλά έγγραφα ανοιχτά ταυτόχρονα).

Ctrl + A

Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή παράθυρο.

CTRL + D (ή Delete)

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνηση στον Κάδο Ανακύκλωσης.

Ctrl + R (ή F5)

Ανανέωση του ενεργού παραθύρου.

Ctrl + Y

Επανάληψη μιας ενέργειας.

Ctrl + Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης.

Ctrl + Αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης.

Ctrl + Κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου.

Ctrl + Επάνω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου.

Ctrl + Alt + Tab

Χρήση των πλήκτρων βέλους για εναλλαγή ανάμεσα σε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.

Alt + Shift + πλήκτρα βέλους

Όταν μια ομάδα ή ένα πλακίδιο έχει επισημανθεί στο μενού "Έναρξη", μετακινήστε το προς την καθορισμένη κατεύθυνση.

Ctrl + Shift + πλήκτρα βέλους

Όταν ένα πλακίδιο έχει επισημανθεί στο μενού "Έναρξη", μετακινήστε το σε ένα άλλο πλακίδιο για να δημιουργήσετε έναν φάκελο.

Ctrl + πλήκτρα βέλους

Αλλαγή μεγέθους του μενού "Έναρξη", όταν είναι ανοιχτό.

Ctrl + πλήκτρο βέλους (για μετακίνηση ενός στοιχείου) + Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή πολλών μεμονωμένων στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας.

Ctrl + Shift με ένα πλήκτρο βέλους

Επιλογή ενός μπλοκ κειμένου.

Ctrl + Esc

Άνοιγμα της Έναρξης.

Ctrl + Shift + Esc

Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών.

Ctrl + Shift

Εναλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου όταν είναι διαθέσιμες πολλές διατάξεις πληκτρολογίου.

Ctrl + Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) για τα Κινεζικά.

Shift + F10

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο.

Shift με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους

Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχεία σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας, ή επιλογή κειμένου σε ένα έγγραφο.

Shift + Delete

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς πρώτα να μετακινηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης.

Δεξιό βέλος

Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού.

Αριστερό βέλος

Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού.

Esc

Διακοπή ή κλείσιμο της τρέχουσας εργασίας.

PrtScn

Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο ολόκληρης της οθόνης σας και αντιγράψτε το στο Πρόχειρο.

Σημείωση

 • Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη συντόμευση ώστε να ανοίγει και το απόκομμα οθόνης, με το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε το στιγμιότυπο οθόνης σας. ΕπιλέξτεΈναρξη> Ρυθμίσεις> Διευκόλυνση πρόσβασης> Πληκτρολόγιο και ενεργοποιήστε τον διακόπτη στην περιοχή Συντόμευση Print Screen.

Χρήση του πλήκτρου PrtScn για άνοιγμα της λειτουργίας αποκομμάτων οθόνης

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με λογότυπο των Windows

Άνοιγμα ή κλείσιμο της Έναρξης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + A

Άνοιγμα του Κέντρου ενεργειών.

Πλήκτρο με το λογότυπο τωνWindows + B

Εστίαση στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ C

Άνοιγμα της Cortana σε λειτουργία ακρόασης.

Σημειώσεις

 • Αυτή η συντόμευση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Cortana, και ενεργοποιήστε τον διακόπτη στην περιοχή Να επιτρέπεται στην Cortana να ακούει τις εντολές μου όταν πατάω το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + C.

 • Η Cortana είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές και ορισμένες δυνατότητες της Cortana μπορεί να μην είναι διαθέσιμες παντού. Αν η Cortana δεν είναι διαθέσιμη ή είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Shift + C

Άνοιγμα του μενού συμβόλων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ D

Εμφάνιση και απόκρυψη της επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Alt + D

Εμφάνιση και απόκρυψη της ημερομηνίας και της ώρας στην επιφάνεια εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ E

Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ F

Άνοιγμα του Κέντρου σχολίων και λήψη στιγμιότυπου οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + G

Άνοιγμα της γραμμής παιχνιδιών, όταν είναι ανοιχτό ένα παιχνίδι.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + H

Έναρξη υπαγόρευσης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ I

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + J

Εστίαση σε μια συμβουλή των Windows, όταν είναι διαθέσιμη.

Όταν εμφανίζεται μια συμβουλή των Windows, μεταφέρετε την εστίαση στη Συμβουλή. Πατώντας ξανά τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, η εστίαση επιστρέφει στο στοιχείο στην οθόνη με το οποίο σχετίζεται η συμβουλή των Windows.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + K

Άνοιγμα της γρήγορης ενέργειας σύνδεσης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ L

Κλείδωμα του υπολογιστή ή εναλλαγή λογαριασμών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + M

Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ O

Κλείδωμα προσανατολισμού συσκευής.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + P

Επιλογή λειτουργίας προβολής παρουσίασης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Q

Άνοιγμα της Γρήγορης βοήθειας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ R

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Εκτέλεση".

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + S

Άνοιγμα της αναζήτησης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Shift + S

Καταγραφή στιγμιοτύπου μέρους της οθόνης σας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ T

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις εφαρμογές στη γραμμή εργασιών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ U

Άνοιγμα του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ V

Άνοιγμα του Προχείρου.

Σημείωση

 • Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη συντόμευση, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Σύστημα> Πρόχειρο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον διακόπτη στην περιοχή Ιστορικό Προχείρου.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + V

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις ειδοποιήσεις.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ X

Άνοιγμα του μενού Γρήγορης σύνδεσης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Y

Εναλλαγή εισόδου μεταξύ Windows Mixed Reality και της επιφάνειας εργασίας σας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Z

Εμφάνιση των διαθέσιμων εντολών σε μια εφαρμογή στη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows‌ + τελεία (.) ή ελληνικό ερωτηματικό (;)

Άνοιγμα πίνακα emoji.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ κόμμα (,)

Προσωρινή εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Pause

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες συστήματος".

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + F

Αναζήτηση υπολογιστών (αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο).

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Shift + M

Επαναφορά των ελαχιστοποιημένων παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και εκκίνηση της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό. Εάν η εφαρμογή εκτελείται ήδη, μεταβείτε στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Shift + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και εκκίνηση μιας νέας παρουσίας της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Ctrl + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και μετάβαση στο τελευταίο ενεργό παράθυρο της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Alt + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και άνοιγμα της Λίστας συντομεύσεων για την εφαρμογή που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Ctrl + Shift + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και άνοιγμα μιας νέας παρουσίας της εφαρμογής που βρίσκεται στη δεδομένη θέση στη γραμμή εργασιών ως διαχειριστής.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Tab

Άνοιγμα της Προβολής εργασιών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + επάνω βέλος

Μεγιστοποίηση του παραθύρου.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + κάτω βέλος

Κατάργηση της τρέχουσας εφαρμογής από την οθόνη ή ελαχιστοποίηση του παραθύρου της επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Αριστερό βέλος

Μεγιστοποίηση της εφαρμογής ή του παραθύρου επιφάνειας εργασίας στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Δεξιό βέλος

Μεγιστοποίηση της εφαρμογής ή του παραθύρου επιφάνειας εργασίας στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Home

Ελαχιστοποίηση όλων εκτός του ενεργού παραθύρου επιφάνειας εργασίας (με δεύτερο πάτημα γίνεται επαναφορά όλων των παραθύρων).

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Shift + Επάνω βέλος

Τέντωμα του παραθύρου επιφάνειας εργασίας στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Shift + Κάτω βέλος

Επαναφορά/ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου επιφάνειας εργασίας κατακόρυφα, με διατήρηση του πλάτους.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Shift + Αριστερό βέλος ή Δεξιό βέλος

Μετακίνηση μιας εφαρμογής ή ενός παραθύρου στην επιφάνεια εργασίας από μία οθόνη σε μια άλλη.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή γλώσσας εισόδου και διάταξης πληκτρολογίου.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Ctrl + Πλήκτρο διαστήματος

Αλλαγή σε μια προηγούμενη επιλεγμένη είσοδο.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ Ctrl + Enter

Ενεργοποίηση αφηγητή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Συν (+)

Άνοιγμα μεγεθυντικού φακού.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+ κάθετος (/)

Έναρξη επανάληψης μετατροπής IME.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + V

Άνοιγμα ειδοποιήσεων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Shift + B

Ενεργοποίηση υπολογιστή από κενή ή μαύρη οθόνη.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + C (ή Ctrl + Insert)

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl + V (ή Shift + Insert)

Επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl + M

Μετάβαση στη λειτουργία σήμανσης.

Alt + πλήκτρο επιλογής

Έναρξη επιλογής στη λειτουργία αποκλεισμού.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση του δρομέα προς την καθορισμένη κατεύθυνση.

Page Up

Μετακίνηση του δρομέα προς τα επάνω κατά μία σελίδα.

Page Down

Μετακίνηση του δρομέα προς τα κάτω κατά μία σελίδα.

Ctrl + Home (Λειτουργία σήμανσης)

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή του buffer.

Ctrl + End (Λειτουργία σήμανσης)

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος του buffer.

Ctrl + Επάνω βέλος

Μετακίνηση μία γραμμή προς τα επάνω στο ιστορικό εξόδου.

Ctrl + Κάτω βέλος

Μετακίνηση μία γραμμή προς τα κάτω στο ιστορικό εξόδου.

Ctrl + Home (Περιήγηση στο ιστορικό)

Αν η γραμμή εντολών είναι κενή, μετακινήστε την οπτική γωνία στην αρχή του buffer. Διαφορετικά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες στα αριστερά του δρομέα στη γραμμή εντολών.

Ctrl + End (Περιήγηση στο ιστορικό)

Αν η γραμμή εντολών είναι κενή, μετακινήστε την οπτική γωνία στη γραμμή εντολών. Διαφορετικά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες στα δεξιά του δρομέα στη γραμμή εντολών.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

F4

Εμφάνιση των στοιχείων στην ενεργή λίστα.

Ctrl + Tab

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις καρτέλες.

Ctrl + Shift + Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις καρτέλες.

Ctrl + αριθμός (αριθμοί 1–9)

Μετακίνηση στην αντίστοιχη καρτέλα.

Tab

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις επιλογές.

Shift + Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις επιλογές.

Alt + υπογραμμισμένο γράμμα

Εκτέλεση της εντολής (ή ενεργοποίηση της επιλογής) που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο γράμμα.

Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου, αν η ενεργή επιλογή είναι ένα πλαίσιο ελέγχου.

Backspace

Άνοιγμα ενός φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο πιο πάνω, αν επιλέχτηκε φάκελος στο παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση ως" ή "Άνοιγμα".

Πλήκτρα βέλους

Επιλογή ενός κουμπιού, αν η ενεργή επιλογή είναι μια ομάδα από κουμπιά επιλογών.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Alt + D

Επιλογή της γραμμής διευθύνσεων.

Ctrl + E

Επιλογή του πλαισίου αναζήτησης.

Ctrl + F

Επιλογή του πλαισίου αναζήτησης.

Ctrl + N

Άνοιγμα νέου παραθύρου.

Ctrl + W

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

Ctrl + τροχός κύλισης ποντικιού

Αλλαγή του μεγέθους και της εμφάνισης των εικονιδίων αρχείων και φακέλων.

Ctrl + Shift + E

Εμφάνιση όλων των φακέλων επάνω από τον επιλεγμένο φάκελο.

Ctrl + Shift + N

Δημιουργία νέου φακέλου.

Num Lock + αστερίσκος (*)

Εμφάνιση όλων των υποφακέλων κάτω από τον επιλεγμένο φάκελο.

Num Lock + συν (+)

Εμφάνιση των περιεχομένων του επιλεγμένου φακέλου.

Num Lock + πλην (-)

Σύμπτυξη του επιλεγμένου φακέλου.

Alt + P

Εμφάνιση του πίνακα προεπισκόπησης.

Alt + Enter

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες" για το επιλεγμένο στοιχείο.

Alt + Δεξιό βέλος

Προβολή του επόμενου φακέλου.

Alt + επάνω βέλος

Προβολή του φακέλου όπου βρισκόταν ο φάκελος.

Alt + Αριστερό βέλος

Προβολή του προηγούμενου φακέλου.

Backspace

Προβολή του προηγούμενου φακέλου.

Δεξιό βέλος

Εμφάνιση της τρέχουσας επιλογής (αν είναι συμπτυγμένη) ή επιλογή του πρώτου υποφακέλου.

Αριστερό βέλος

Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής (αν είναι αναπτυγμένη) ή επιλογή του φακέλου όπου βρισκόταν ο φάκελος.

End

Εμφάνιση του κάτω μέρους του ενεργού παραθύρου.

Home

Εμφάνιση του επάνω μέρους του ενεργού παραθύρου.

F11

Μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Tab

Άνοιγμα της Προβολής εργασιών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + D

Προσθήκη εικονικής επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Δεξιό βέλος

Εναλλαγή μεταξύ εικονικών επιφανειών εργασίας που έχετε δημιουργήσει στα δεξιά.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Αριστερό βέλος

Εναλλαγή μεταξύ εικονικών επιφανειών εργασίας που έχετε δημιουργήσει στα αριστερά.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + F4

Κλείσιμο της εικονικής επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιείτε.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Shift + κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Άνοιγμα μιας εφαρμογής ή γρήγορο άνοιγμα μιας άλλης παρουσίας μιας εφαρμογής.

Ctrl + Shift + κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Άνοιγμα μιας εφαρμογής ως διαχειριστής.

Shift + δεξιό κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Εμφάνιση του μενού παραθύρου για την εφαρμογή.

Shift + δεξιό κλικ σε ένα ομαδοποιημένο κουμπί της γραμμής εργασιών

Εμφάνιση του μενού παραθύρου για την ομάδα.

Ctrl + κλικ σε ένα ομαδοποιημένο κουμπί της γραμμής εργασιών

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων της ομάδας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + I

Άνοιγμα των Ρυθμίσεων.

Backspace

Επιστροφή στην αρχική σελίδα των ρυθμίσεων.

Πληκτρολόγηση σε οποιαδήποτε σελίδα με πλαίσιο αναζήτησης

Αναζήτηση ρυθμίσεων.

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε εφαρμογές

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Microsoft Surface Hub

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Continuum για τηλέφωνα

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για να κάνετε μια εργασία που θα κάνατε συνήθως με το ποντίκι. Κάντε μια επιλογή παρακάτω και αυτή θα ανοίξει για να εμφανιστεί ένας πίνακας με σχετικές συντομεύσεις:

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συνήθεις συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + C (ή Ctrl + Insert)

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + X

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + V (ή Shift + Insert)

Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + Z

Αναίρεση ενέργειας

Alt + Tab

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Alt + F4

Κλείσιμο του ενεργού στοιχείου ή έξοδος από την ενεργή εφαρμογή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + L

Κλείδωμα του υπολογιστή ή εναλλαγή λογαριασμών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + D

Εμφάνιση και απόκρυψη της επιφάνειας εργασίας

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει νέες συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα Windows.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + έναρξη πληκτρολόγησης

Αναζήτηση στον υπολογιστή σας

Ctrl + συν (+) ή Ctrl + πλην (-)

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση πολλών στοιχείων, όπως των εφαρμογών που είναι καρφιτσωμένες στην οθόνη Έναρξης

Ctrl + τροχός κύλισης

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση πολλών στοιχείων, όπως των εφαρμογών που είναι καρφιτσωμένες στην οθόνη Έναρξης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + C

Άνοιγμα των συμβόλων

Σε μια εφαρμογή, άνοιγμα των εντολών της εφαρμογής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + F

Άνοιγμα του συμβόλου Αναζήτησης για την αναζήτηση αρχείων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + H

Άνοιγμα του συμβόλου Κοινής χρήσης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + I

Άνοιγμα του συμβόλου Ρυθμίσεων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + K

Άνοιγμα του συμβόλου Συσκευών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + O

Κλείδωμα του προσανατολισμού της οθόνης (κατακόρυφου ή οριζόντιου)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Q

Άνοιγμα του συμβόλου Αναζήτησης για αναζήτηση σε οποιοδήποτε σημείο ή μέσα σε μια ανοιχτή εφαρμογή (εφόσον η εφαρμογή υποστηρίζει την αναζήτηση)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + S

Άνοιγμα του συμβόλου Αναζήτησης για αναζήτηση στα Windows και στο web

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + W

Άνοιγμα του συμβόλου Αναζήτησης για αναζήτηση ρυθμίσεων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Z

Εμφάνιση των εντολών που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή

Σημείωση:Μπορείτε επίσης να δείτε ορισμένες ρυθμίσεις και επιλογές, αν μεταβείτε στο σύμβολο Ρυθμίσεις όταν είναι ανοιχτή η εφαρμογή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή γλώσσας εισόδου και διάταξης πληκτρολογίου

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + πλήκτρο διαστήματος

Αλλαγή σε μια προηγούμενη επιλεγμένη είσοδο

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Tab

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών (εκτός από τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Tab

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών (εκτός από τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + Tab

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών (εκτός από τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας) με αντίστροφη σειρά

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows‌ + Shift + τελεία (.)

Κούμπωμα μιας εφαρμογής στα αριστερά

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows‌ + τελεία (.)

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Esc

Διακοπή ή έξοδος από την τρέχουσα εργασία

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows‌ + Ctrl + Shift + B

Ενεργοποίηση του υπολογιστή από μαύρη ή κενή οθόνη.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει γενικές συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

F1

Εμφάνιση της Βοήθειας

F2

Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου

F3

Αναζήτηση ενός αρχείου ή φακέλου

F4

Εμφάνιση της λίστας γραμμής διευθύνσεων στην Εξερεύνηση αρχείων

F5

Ανανέωση του ενεργού παραθύρου

F6

Κυκλική εναλλαγή των στοιχείων οθόνης σε ένα παράθυρο ή μια επιφάνεια εργασίας

F10

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στην ενεργή εφαρμογή

Alt + F4

Κλείσιμο του ενεργού στοιχείου ή έξοδος από την ενεργή εφαρμογή

Alt + Esc

Κυκλική εναλλαγή των στοιχείων με τη σειρά με την οποία ανοίχτηκαν

Alt + υπογραμμισμένο γράμμα

Εκτέλεση της εντολής που αντιστοιχεί σε αυτό το γράμμα

Alt + Enter

Εμφάνιση ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο

Alt + Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο

Alt + Αριστερό βέλος

Πίσω

Alt + Δεξιό βέλος

Προώθηση

Alt + Page Up

Μετακίνηση επάνω κατά μία οθόνη

Alt + Page Down

Μετακίνηση κάτω κατά μία οθόνη

Alt + Tab

Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών εφαρμογών (εκτός από τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας)

Ctrl + F4

Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε εφαρμογές που προβάλλονται σε πλήρη οθόνη και στις οποίες μπορείτε να έχετε πολλά έγγραφα ανοιχτά ταυτόχρονα)

Ctrl + A

Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή παράθυρο

Ctrl + C (ή Ctrl + Insert)

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου

CTRL + D (ή Delete)

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνηση στον Κάδο Ανακύκλωσης

Ctrl + R (ή F5)

Ανανέωση του ενεργού παραθύρου

Ctrl + V (ή Shift + Insert)

Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + X

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + Y

Επανάληψη ενέργειας

Ctrl + Z

Αναίρεση ενέργειας

Ctrl + συν (+) ή Ctrl + πλην (-)

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση πολλών στοιχείων, όπως των εφαρμογών που είναι καρφιτσωμένες στην οθόνη Έναρξης

Ctrl + τροχός κύλισης ποντικιού

Αλλαγή του μεγέθους των εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας ή μεγέθυνση ή σμίκρυνση διάφορων στοιχείων, όπως των εφαρμογών που είναι καρφιτσωμένες στην οθόνη Έναρξης

Ctrl + Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης

Ctrl + Αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης

Ctrl + Κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου

Ctrl + Επάνω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου

Ctrl + Alt + Tab

Χρήση των πλήκτρων βέλους για εναλλαγή ανάμεσα σε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές

Ctrl + πλήκτρο βέλους (για μετακίνηση ενός στοιχείου) + Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή πολλών μεμονωμένων στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας

Ctrl + Shift με ένα πλήκτρο βέλους

Επιλογή ενός μπλοκ κειμένου

Ctrl + Esc

Άνοιγμα της Έναρξης

Ctrl + Shift + Esc

Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών

Ctrl + Shift

Εναλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου, όταν είναι διαθέσιμες πολλές διατάξεις πληκτρολογίου

Ctrl + Πλήκτρο διαστήματος

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) για τα Κινεζικά

Shift + F10

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο

Shift με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους

Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχεία σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας, ή επιλογή κειμένου σε ένα έγγραφο

Shift + Delete

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς πρώτα να μετακινηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης

Δεξιό βέλος

Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού

Αριστερό βέλος

Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού

Esc

Διακοπή ή κλείσιμο της τρέχουσας εργασίας

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούν το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows .

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + F1

Άνοιγμα της Βοήθειας και Υποστήριξης των Windows

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows

Εμφάνιση ή απόκρυψη της οθόνης έναρξης

Πλήκτρο με το λογότυπο τωνWindows + B

Εστίαση στην περιοχή ειδοποιήσεων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + C

Άνοιγμα των συμβόλων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + D

Εμφάνιση και απόκρυψη της επιφάνειας εργασίας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + E

Άνοιγμα της Εξερεύνησης αρχείων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + F

Άνοιγμα του συμβόλου Αναζήτησης και αναζήτηση αρχείων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + H

Άνοιγμα του συμβόλου Κοινής χρήσης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + I

Άνοιγμα του συμβόλου Ρυθμίσεων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + K

Άνοιγμα του συμβόλου Συσκευών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + L

Κλείδωμα του υπολογιστή ή εναλλαγή χρηστών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + M

Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + O

Κλείδωμα προσανατολισμού συσκευής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + P

Επιλογή μιας λειτουργίας προβολής παρουσίασης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Q

Άνοιγμα του συμβόλου Αναζήτησης για αναζήτηση σε οποιοδήποτε σημείο ή εντός της ανοιχτής εφαρμογής (εφόσον η εφαρμογή υποστηρίζει την αναζήτηση)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + R

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Εκτέλεση

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + S

Άνοιγμα του συμβόλου Αναζήτησης για αναζήτηση στα Windows και στο web

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + T

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις εφαρμογές στη γραμμή εργασιών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + U

Άνοιγμα του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + V

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις ειδοποιήσεις

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + V

Κυκλική μετακίνηση ανάμεσα στις ειδοποιήσεις με την αντίστροφη σειρά

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + X

Άνοιγμα του μενού Γρήγορη σύνδεση

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Z

Εμφάνιση των εντολών που είναι διαθέσιμες σε μια εφαρμογή

Σημείωση:Μπορείτε επίσης να δείτε ορισμένες ρυθμίσεις και επιλογές, αν μεταβείτε στο σύμβολο Ρυθμίσεις όταν είναι ανοιχτή η εφαρμογή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + ,

Προσωρινή εμφάνιση στην επιφάνεια εργασίας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Pause

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες συστήματος

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + F

Αναζήτηση υπολογιστών (αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + M

Επαναφορά των ελαχιστοποιημένων παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και εκκίνηση της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό. Εάν η εφαρμογή εκτελείται ήδη, μεταβείτε στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και εκκίνηση μιας νέας παρουσίας της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και μετάβαση στο τελευταίο ενεργό παράθυρο της εφαρμογής που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Alt + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και άνοιγμα της Λίστας συντομεύσεων για την εφαρμογή που είναι καρφιτσωμένη στη γραμμή εργασιών στη θέση που υποδεικνύεται από τον αριθμό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Shift + αριθμός

Άνοιγμα της επιφάνειας εργασίας και άνοιγμα μιας νέας παρουσίας της εφαρμογής που βρίσκεται στη δεδομένη θέση στη γραμμή εργασιών ως διαχειριστής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Tab

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών (εκτός από τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Tab

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών (εκτός από τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + Tab

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών (εκτός από τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας) με αντίστροφη σειρά

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + B

Μετάβαση στην εφαρμογή που εμφάνισε ένα μήνυμα στην περιοχή ειδοποιήσεων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Επάνω βέλος

Μεγιστοποίηση του παραθύρου

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Κάτω βέλος

Κατάργηση της τρέχουσας εφαρμογής από την οθόνη ή ελαχιστοποίηση του παραθύρου επιφάνειας εργασίας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Αριστερό βέλος

Μεγιστοποίηση της εφαρμογής ή του παραθύρου επιφάνειας εργασίας στην αριστερή πλευρά της οθόνης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Δεξιό βέλος

Μεγιστοποίηση της εφαρμογής ή του παραθύρου επιφάνειας εργασίας στη δεξιά πλευρά της οθόνης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Home

Ελαχιστοποίηση όλων εκτός του ενεργού παραθύρου επιφάνειας εργασίας (με δεύτερο πάτημα γίνεται επαναφορά όλων των παραθύρων)

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + Επάνω βέλος

Τέντωμα του παραθύρου επιφάνειας εργασίας στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + Κάτω βέλος

Επαναφορά/ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου επιφάνειας εργασίας κατακόρυφα, με διατήρηση του πλάτους

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + Αριστερό βέλος ή Δεξιό βέλος

Μετακίνηση μιας εφαρμογής ή ενός παραθύρου στην επιφάνεια εργασίας από μία οθόνη σε μια άλλη

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή γλώσσας εισόδου και διάταξης πληκτρολογίου

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Πλήκτρο διαστήματος

Αλλαγή σε μια προηγούμενη επιλεγμένη είσοδο

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Enter

Άνοιγμα του Αφηγητή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + τελεία (.)

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows‌ + τελεία (.)

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + /

Έναρξη επανάληψης μετατροπής IME

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Alt + Enter

Άνοιγμα του Windows Media Center

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + συν (+) ή πλην (-)

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση με χρήση του Μεγεθυντικού φακού

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Esc

Έξοδος από τον Μεγεθυντικό φακό

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε παράθυρα διαλόγου.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

F1

Εμφάνιση της Βοήθειας

F4

Εμφάνιση των στοιχείων της ενεργής λίστας

Ctrl + Tab

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις καρτέλες

Ctrl + Shift + Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις καρτέλες

Ctrl + αριθμός (αριθμοί 1–9)

Μετακίνηση στην νη καρτέλα

Tab

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις επιλογές

Shift + Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις επιλογές

Alt + υπογραμμισμένο γράμμα

Εκτέλεση της εντολής (ή ενεργοποίηση της επιλογής) που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο γράμμα

Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου, αν η ενεργή επιλογή είναι ένα πλαίσιο ελέγχου

Backspace

Άνοιγμα ενός φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο πιο πάνω, αν έχει επιλεγεί ένας φάκελος στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως ή Άνοιγμα.

Πλήκτρα βέλους

Επιλογή ενός κουμπιού, αν η ενεργή επιλογή είναι μια ομάδα από κουμπιά επιλογών

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Alt + D

Επιλογή της γραμμής διευθύνσεων

Ctrl + E

Επιλογή του πλαισίου αναζήτησης

Ctrl + F

Επιλογή του πλαισίου αναζήτησης

Ctrl + N

Άνοιγμα νέου παραθύρου

Ctrl + W

Κλείσιμο τρέχοντος παραθύρου

Ctrl + τροχός κύλισης ποντικιού

Αλλαγή του μεγέθους και της εμφάνισης των εικονιδίων αρχείων και φακέλων

Ctrl + Shift + E

Εμφάνιση όλων των φακέλων επάνω από το επιλεγμένο φάκελο

Ctrl + Shift + N

Δημιουργία νέου φακέλου

Num Lock + αστερίσκος (*)

Εμφάνιση όλων των υποφακέλων κάτω από τον επιλεγμένο φάκελο

Num Lock + συν (+)

Εμφάνιση των περιεχομένων του επιλεγμένου φακέλου

Num Lock + πλην (-)

Σύμπτυξη του επιλεγμένου φακέλου

Alt + P

Εμφάνιση του τμήματος παραθύρου προεπισκόπησης

Alt + Enter

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες για το επιλεγμένο στοιχείο.

Alt + Δεξιό βέλος

Προβολή του επόμενου φακέλου

Alt + επάνω βέλος

Προβολή του φακέλου όπου βρισκόταν ο φάκελος

Alt + Αριστερό βέλος

Προβολή του προηγούμενου φακέλου

Backspace

Προβολή του προηγούμενου φακέλου

Δεξιό βέλος

Εμφάνιση της τρέχουσας επιλογής (αν είναι συμπτυγμένη) ή επιλογή του πρώτου υποφακέλου

Αριστερό βέλος

Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής (αν είναι αναπτυγμένη) ή επιλογή του φακέλου όπου βρισκόταν ο φάκελος

End

Εμφάνιση του κάτω μέρους του ενεργού παραθύρου

Home

Εμφάνιση του πάνω μέρους του ενεργού παραθύρου

F11

Μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τα στοιχεία της γραμμής εργασιών επιφάνειας εργασίας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Shift + κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Άνοιγμα μιας εφαρμογής ή γρήγορο άνοιγμα μιας άλλης παρουσίας μιας εφαρμογής

Ctrl + Shift + κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Άνοιγμα μιας εφαρμογής ως διαχειριστής

Shift + δεξιό κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Εμφάνιση του μενού παραθύρου για την εφαρμογή

Shift + δεξιό κλικ σε ένα ομαδοποιημένο κουμπί της γραμμής εργασιών

Εμφάνιση του μενού παραθύρου για την ομάδα

Ctrl + κλικ σε ένα ομαδοποιημένο κουμπί της γραμμής εργασιών

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων της ομάδας

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Alt + Page Up

Μετακίνηση μεταξύ εφαρμογών από τα αριστερά προς τα δεξιά

Alt + Page Down

Μετακίνηση μεταξύ εφαρμογών από τα δεξιά προς τα αριστερά

Alt + Insert

Κυκλική εναλλαγή των εφαρμογών σύμφωνα με τη σειρά εκκίνησής τους

Alt + Home

Εμφάνιση της οθόνης Έναρξης

Ctrl + Alt + Break

Εναλλαγή μεταξύ ενός παραθύρου και πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + End

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ασφάλεια των Windows

Ctrl + Alt + Home

Στη λειτουργία πλήρους οθόνης, ενεργοποίηση της γραμμής σύνδεσης

Alt + Delete

Εμφάνιση του μενού συστήματος

Ctrl + Alt + πλην (-) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Τοποθέτηση ενός αντιγράφου του ενεργού παραθύρου του υπολογιστή-πελάτη στο Πρόχειρο του διακομιστή τερματικού (παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με το πάτημα των πλήκτρων Alt+Print Screen σε έναν τοπικό υπολογιστή)

Ctrl + Alt + συν (+) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Τοποθέτηση ενός αντιγράφου ολόκληρης της περιοχής του παραθύρου του υπολογιστή-πελάτη στο Πρόχειρο του διακομιστή τερματικού (παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με το πάτημα του πλήκτρου Print Screen σε έναν τοπικό υπολογιστή)

Ctrl + Alt + Δεξιό βέλος

Μετάβαση με το πλήκτρο Tab από τα στοιχεία ελέγχου της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε ένα στοιχείο ελέγχου της εφαρμογής του κεντρικού υπολογιστή (για παράδειγμα, ένα κουμπί ή ένα πλαίσιο κειμένου). Χρήσιμη συντόμευση όταν τα στοιχεία ελέγχου της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι ενσωματωμένα σε άλλη εφαρμογή (του κεντρικού υπολογιστή).

Ctrl + Alt + Αριστερό βέλος

Μετάβαση με το πλήκτρο Tab από τα στοιχεία ελέγχου της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε ένα στοιχείο ελέγχου της εφαρμογής του κεντρικού υπολογιστή (για παράδειγμα, ένα κουμπί ή ένα πλαίσιο κειμένου). Χρήσιμη συντόμευση όταν τα στοιχεία ελέγχου της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι ενσωματωμένα σε άλλη εφαρμογή (του κεντρικού υπολογιστή).

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το Πρόγραμμα Προβολής Βοήθειας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

F3

Μετακίνηση του δρομέα στο πλαίσιο αναζήτησης

F10

Εμφάνιση του μενού επιλογών

Home

Μετακίνηση στην αρχή ενός θέματος

End

Μετακίνηση στο τέλος ενός θέματος

Alt + Αριστερό βέλος

Επιστροφή στο θέμα που προβάλατε προηγουμένως

Alt + Δεξιό βέλος

Μετάβαση στο επόμενο θέμα (που προβάλλατε προηγουμένως)

Alt + Home

Εμφάνιση της αρχικής σελίδας Βοήθειας και υποστήριξης

Alt + A

Εμφάνιση της σελίδας υποστήριξης πελατών

Alt + C

Εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων

Alt + N

Εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων σύνδεσης

Ctrl + F

Αναζήτηση στο τρέχον θέμα

Ctrl + P

Εκτύπωση ενός θέματος

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου για την αναδιάταξη σύγχρονων εφαρμογών.

Σημείωση:Κρατήστε συνεχώς πατημένο το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows ενώ κάνετε αναδιάταξη των εφαρμογών, από τη στιγμή που θα μεταβείτε στη λειτουργία αναδιάταξης και κατά την εκτέλεση όλων των εντολών αναδιάταξης. Μόλις ολοκληρώσετε την αναδιάταξη, αφήστε το δάχτυλό σας από το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows για να επιλέξετε την τρέχουσα διάταξη.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + . (τελεία)

Μετάβαση στη λειτουργία αναδιάταξης και επιλογή εφαρμογών ή διαχωριστικών σε οθόνες

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + αριστερό βέλος

Μετακίνηση διαχωριστικού εφαρμογής προς τα αριστερά

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + δεξιό βέλος

Μετακίνηση διαχωριστικού εφαρμογής προς τα δεξιά

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + επάνω βέλος

Μεγιστοποίηση εφαρμογής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + κάτω βέλος

Κλείσιμο εφαρμογής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Esc

Έξοδος από τη λειτουργία αναδιάταξης

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε εφαρμογές

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Microsoft Surface Hub

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Continuum για τηλέφωνα

Η υποστήριξη για τα Windows 7 έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2020

Σας συνιστούμε να μεταφερθείτε σε έναν υπολογιστή Windows 11, για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας από τη Microsoft.

Μάθετε περισσότερα

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για να κάνετε μια εργασία που θα κάνατε συνήθως με το ποντίκι. Κάντε μια επιλογή παρακάτω και αυτή θα ανοίξει για να εμφανιστεί ένας πίνακας με σχετικές συντομεύσεις:

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

F1

Εμφάνιση της Βοήθειας

Ctrl + C (ή Ctrl + Insert)

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + X

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + V (ή Shift + Insert)

Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + Z

Αναίρεση ενέργειας

Ctrl + Y

Επανάληψη ενέργειας

Delete (ή Ctrl + D)

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνηση στον Κάδο Ανακύκλωσης

Shift + Delete

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς πρώτα να μετακινηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης

F2

Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης

Ctrl + Αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης

Ctrl + Κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου

Ctrl + Επάνω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου

Ctrl + Shift με ένα πλήκτρο βέλους

Επιλογή ενός μπλοκ κειμένου

Shift με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους

Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχεία σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας, ή επιλογή κειμένου σε ένα έγγραφο

Ctrl με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους + Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή πολλών μεμονωμένων στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας

Ctrl + A

Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή παράθυρο

F3

Αναζήτηση ενός αρχείου ή φακέλου

Alt + Enter

Εμφάνιση ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο

Alt + F4

Κλείσιμο του ενεργού στοιχείου ή έξοδος από το ενεργό πρόγραμμα

Alt + Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο

Ctrl + F4

Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε προγράμματα στα οποία μπορείτε να έχετε πολλά έγγραφα ανοιχτά ταυτόχρονα)

Alt + Tab

Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών στοιχείων

Ctrl + Alt + Tab

Χρήση των πλήκτρων βέλους για εναλλαγή μεταξύ των ανοιχτών στοιχείων

Ctrl + Τροχός κύλισης ποντικιού

Αλλαγή του μεγέθους των εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (1)+ Tab

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων του Aero

Ctrl+Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (2) + Tab

Χρήση των πλήκτρων βέλους για κυκλική εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων του Aero

Alt + Esc

Κυκλική εναλλαγή των στοιχείων με τη σειρά με την οποία ανοίχτηκαν

F6

Κυκλική εναλλαγή των στοιχείων οθόνης σε ένα παράθυρο ή μια επιφάνεια εργασίας

F4

Εμφάνιση της λίστας της γραμμής διευθύνσεων στην Εξερεύνηση των Windows

Shift + F10

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο

Ctrl + Esc

Άνοιγμα του μενού "Έναρξη"

Alt + υπογραμμισμένο γράμμα

Εμφάνιση του αντίστοιχου μενού

Alt + υπογραμμισμένο γράμμα

Εκτέλεση της εντολής μενού (ή άλλης υπογραμμισμένης εντολής)

F10

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στο ενεργό πρόγραμμα

Δεξιό βέλος

Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού

Αριστερό βέλος

Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού

F5 (ή Ctrl + R)

Ανανέωση του ενεργού παραθύρου

Alt + Επάνω βέλος

Προβολή του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο πιο πάνω στην Εξερεύνηση των Windows

Esc

Ακύρωση της τρέχουσας εργασίας

Ctrl + Shift + Esc

Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών

Πλήκτρο Shift κατά την εισαγωγή ενός CD

Ακύρωση της αυτόματης αναπαραγωγής του CD

Αριστερό Alt + Shift

Εναλλαγή της γλώσσας εισόδου όταν είναι ενεργοποιημένες πολλές γλώσσες εισόδου

Ctrl+Shift

Εναλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου όταν είναι ενεργοποιημένες πολλές διατάξεις πληκτρολογίου

Δεξιό ή αριστερό Ctrl + Shift

Αλλαγή της κατεύθυνσης ανάγνωσης του κειμένου στις γλώσσες ανάγνωσης από δεξιά προς αριστερά

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται σε παράθυρα διαλόγου.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + Tab

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις καρτέλες

Ctrl + Shift + Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις καρτέλες

Tab

Μετακίνηση προς τα εμπρός στις επιλογές

Shift + Tab

Μετακίνηση προς τα πίσω στις επιλογές

Alt + υπογραμμισμένο γράμμα

Εκτέλεση της εντολής (ή ενεργοποίηση της επιλογής) που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο γράμμα

Enter

Λειτουργεί όπως το κλικ με το ποντίκι για πολλές επιλεγμένες εντολές

Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου, αν η ενεργή επιλογή είναι ένα πλαίσιο ελέγχου

Πλήκτρα βέλους

Επιλογή ενός κουμπιού, αν η ενεργή επιλογή είναι μια ομάδα από κουμπιά επιλογών

F1

Εμφάνιση της Βοήθειας

F4

Εμφάνιση των στοιχείων της ενεργής λίστας

Backspace

Άνοιγμα ενός φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο πιο πάνω, αν έχει επιλεγεί ένας φάκελος στο παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση ως" ή "Άνοιγμα"

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούν το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (3).

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (4)

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Έναρξη".

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (5)+ Pause

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες συστήματος".

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (6)+ D

Εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (7)+ M

Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (8)+ Shift + M

Επαναφορά των ελαχιστοποιημένων παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (9)+ E

Άνοιγμα του υπολογιστή.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (10) + F

Αναζήτηση υπολογιστών (αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο).

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (11)+ L

Κλείδωμα του υπολογιστή ή εναλλαγή χρηστών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (12)+ R

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Εκτέλεση".

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (13) + T

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (14)+ αριθμός

Εκκίνηση του προγράμματος που είναι καρφιτσωμένο στη γραμμή εργασιών, στη θέση που δηλώνει ο αριθμός. Εάν το πρόγραμμα εκτελείται ήδη, μεταβείτε σε αυτό το πρόγραμμα.

Shift+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (15) + αριθμός

Εκκίνηση μιας νέας παρουσίας του προγράμματος που είναι καρφιτσωμένο στη γραμμή εργασιών, στη θέση που δηλώνει ο αριθμός.

Ctrl+Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (16) + αριθμός

Μετάβαση στο τελευταίο ενεργό παράθυρο του προγράμματος που είναι καρφιτσωμένο στη γραμμή εργασιών, στη θέση που δηλώνει ο αριθμός.

Alt+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (17) + αριθμός

Άνοιγμα της λίστας συντομεύσεων για το πρόγραμμα που είναι καρφιτσωμένο στη γραμμή εργασιών, στη θέση που δηλώνει ο αριθμός.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (18) + Tab

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων του Aero.

Ctrl+Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (19) + Tab

Χρήση των πλήκτρων βέλους για κυκλική εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων του Aero.

Ctrl+Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (20) + B

Μετάβαση στο πρόγραμμα που εμφάνισε ένα μήνυμα στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (21)+ Πλήκτρο διαστήματος

Προεπισκόπηση της επιφάνειας εργασίας.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (22)+ επάνω βέλος

Μεγιστοποίηση του παραθύρου.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (23) + Αριστερό βέλος

Μεγιστοποίηση του παραθύρου στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (24) + Δεξιό βέλος

Μεγιστοποίηση του παραθύρου στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (25)+ κάτω βέλος

Ελαχιστοποίηση του παραθύρου.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (26)+ Home

Ελαχιστοποίηση όλων εκτός από το ενεργό παράθυρο.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (27)+ Shift + Επάνω βέλος

Τέντωμα του παραθύρου στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (28)+ Shift + Αριστερό βέλος ή Δεξιό βέλος

Μετακίνηση ενός παραθύρου από μία οθόνη σε μια άλλη.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (29)+ P

Επιλογή λειτουργίας προβολής παρουσίασης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (30) + G

Κυκλική εναλλαγή ανάμεσα σε μικροεφαρμογές.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (31)+ U

Άνοιγμα του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης.

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows Συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows - Υποστήριξη της Microsoft (32) + X

Άνοιγμα του Κέντρου φορητότητας των Windows.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

Ctrl + N

Άνοιγμα νέου παραθύρου

Ctrl + W

Κλείσιμο τρέχοντος παραθύρου

Ctrl + Shift + N

Δημιουργία νέου φακέλου

End

Εμφάνιση του κάτω μέρους του ενεργού παραθύρου

Home

Εμφάνιση του πάνω μέρους του ενεργού παραθύρου

F11

Μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου

Ctrl + Τελεία (.)

Περιστροφή μιας εικόνας προς τα δεξιά

Ctrl + Κόμμα (,)

Περιστροφή μιας εικόνας προς τα αριστερά

Num Lock + Αστερίσκος (*) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Εμφάνιση όλων των υποφακέλων κάτω από τον επιλεγμένο φάκελο

Num Lock + Σύμβολο συν (+) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Εμφάνιση των περιεχομένων του επιλεγμένου φακέλου

Num Lock + Σύμβολο πλην (-) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Σύμπτυξη του επιλεγμένου φακέλου

Αριστερό βέλος

Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής (αν είναι αναπτυγμένη) ή επιλογή του γονικού φακέλου

Alt + Enter

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες" για το επιλεγμένο στοιχείο

Alt + P

Εμφάνιση του τμήματος παραθύρου προεπισκόπησης

Alt + Αριστερό βέλος

Προβολή του προηγούμενου φακέλου

Backspace

Προβολή του προηγούμενου φακέλου

Δεξιό βέλος

Εμφάνιση της τρέχουσας επιλογής (αν είναι συμπτυγμένη) ή επιλογή του πρώτου υποφακέλου

Alt + Δεξιό βέλος

Προβολή του επόμενου φακέλου

Alt + Επάνω βέλος

Προβολή του γονικού φακέλου

Ctrl + Shift + E

Εμφάνιση όλων των φακέλων επάνω από το επιλεγμένο φάκελο

Ctrl + Τροχός κύλισης ποντικιού

Αλλαγή του μεγέθους και της εμφάνισης των εικονιδίων αρχείων και φακέλων

Alt + D

Επιλογή της γραμμής διευθύνσεων

Ctrl + E

Επιλογή του πλαισίου αναζήτησης

Ctrl + F

Επιλογή του πλαισίου αναζήτησης

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τα στοιχεία της γραμμής εργασιών επιφάνειας εργασίας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Shift + κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Άνοιγμα προγράμματος ή γρήγορο άνοιγμα μιας άλλης παρουσίας ενός προγράμματος

Ctrl + Shift + κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Άνοιγμα προγράμματος με δικαιώματα διαχειριστή

Shift + δεξιό κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εργασιών

Εμφάνιση του μενού παραθύρου για το πρόγραμμα

Shift + δεξιό κλικ σε ένα ομαδοποιημένο κουμπί της γραμμής εργασιών

Εμφάνιση του μενού παραθύρου για την ομάδα

Ctrl + κλικ σε ένα ομαδοποιημένο κουμπί της γραμμής εργασιών

Κυκλική εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων της ομάδας

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Alt + Page Up

Μετακίνηση μεταξύ εφαρμογών από τα αριστερά προς τα δεξιά

Alt + Page Down

Μετακίνηση μεταξύ εφαρμογών από τα δεξιά προς τα αριστερά

Alt + Insert

Κυκλική εναλλαγή προγραμμάτων σύμφωνα με τη σειρά εκκίνησής τους.

Alt + Home

Εμφάνιση του μενού "Έναρξη".

Ctrl + Alt + Break

Εναλλαγή μεταξύ ενός παραθύρου και πλήρους οθόνης

Ctrl + Alt + End

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ασφάλεια των Windows

Alt + Delete

Εμφάνιση του μενού συστήματος.

Ctrl + Alt + Σύμβολο πλην (-) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Τοποθέτηση ενός αντιγράφου του ενεργού παραθύρου του υπολογιστή-πελάτη στο Πρόχειρο του διακομιστή τερματικού (παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με το πάτημα των πλήκτρων Alt+PrtScn σε έναν τοπικό υπολογιστή).

Ctrl + Alt + Σύμβολο συν (+) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Τοποθέτηση ενός αντιγράφου ολόκληρης της περιοχής του παραθύρου του υπολογιστή-πελάτη στο Πρόχειρο του διακομιστή τερματικού (παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με το πάτημα του πλήκτρου PrtScn σε έναν τοπικό υπολογιστή).

Ctrl + Alt + Δεξιό βέλος

Μετάβαση με το πλήκτρο Tab από τα στοιχεία ελέγχου της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε ένα στοιχείο ελέγχου του προγράμματος του κεντρικού υπολογιστή (για παράδειγμα, ένα κουμπί ή ένα πλαίσιο κειμένου). Χρήσιμη συντόμευση όταν τα στοιχεία ελέγχου της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι ενσωματωμένα σε άλλο πρόγραμμα (του κεντρικού υπολογιστή).

Ctrl + Alt + Αριστερό βέλος

Μετάβαση με το πλήκτρο Tab από τα στοιχεία ελέγχου της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας σε ένα στοιχείο ελέγχου του προγράμματος του κεντρικού υπολογιστή (για παράδειγμα, ένα κουμπί ή ένα πλαίσιο κειμένου). Χρήσιμη συντόμευση όταν τα στοιχεία ελέγχου της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι ενσωματωμένα σε άλλο πρόγραμμα (του κεντρικού υπολογιστή).

Σημείωση:Οι συντομεύσεις Ctrl+Alt+Break και Ctrl+Alt+End είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιόδους λειτουργίας της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, ακόμα και όταν έχετε ρυθμίσει τον απομακρυσμένο υπολογιστή έτσι ώστε να αναγνωρίζει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows.

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τη Ζωγραφική.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

Ctrl + N

Δημιουργία νέα εικόνας

Ctrl + O

Άνοιγμα υπάρχουσας εικόνας

Ctrl + S

Αποθήκευση αλλαγών σε μια εικόνα

F12

Αποθήκευση της εικόνας ως νέου αρχείου

Ctrl + P

Εκτύπωση εικόνας

Alt + F4

Κλείσιμο μιας εικόνας και του αντίστοιχου παραθύρου της Ζωγραφικής

Ctrl + Z

Αναίρεση αλλαγής

Ctrl + Y

Επανάληψη αλλαγής

Ctrl + A

Επιλογή ολόκληρης της εικόνας

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, δεξιά, κατά ένα pixel

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, αριστερά, κατά ένα pixel

Κάτω βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, κάτω, κατά ένα pixel

Επάνω βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, επάνω, κατά ένα pixel

Esc

Ακύρωση επιλογής

Διαγραφή

Διαγραφή επιλογής

Ctrl + B

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή

Ctrl + +

Αύξηση του πλάτους ενός πινέλου, μιας γραμμής ή του περιγράμματος ενός σχήματος κατά ένα pixel

Ctrl + -

Μείωση του πλάτους ενός πινέλου, μιας γραμμής ή του περιγράμματος ενός σχήματος κατά ένα pixel

Ctrl + U

Υπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου

Ctrl + E

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες"

Ctrl + W

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Αλλαγή μεγέθους και παραμόρφωση"

Ctrl + Page Up

Μεγέθυνση

Ctrl + Page Down

Σμίκρυνση

F11

Προβολή εικόνας στη λειτουργία πλήρους οθόνης

Ctrl + R

Εμφάνιση ή απόκρυψη του χάρακα

Ctrl + G

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος

F10 ή Alt

Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρου συντόμευσης

Shift + F10

Εμφάνιση του τρέχοντος μενού συντόμευσης

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας της Ζωγραφικής

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το WordPad.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

Ctrl + N

Δημιουργία νέου εγγράφου

Ctrl + O

Άνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου

Ctrl + S

Αποθήκευση αλλαγών σε ένα έγγραφο

F12

Αποθήκευση του εγγράφου ως νέου αρχείου

Ctrl + P

Εκτύπωση εγγράφου

Alt + F4

Κλείσιμο του WordPad

Ctrl + Z

Αναίρεση αλλαγής

Ctrl + Y

Επανάληψη αλλαγής

Ctrl + A

Επιλογή ολόκληρου του εγγράφου

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο

Ctrl + B

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή

Ctrl + I

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή

Ctrl + U

Υπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου

Ctrl + =

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε δείκτη

Ctrl + Shift + =

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε εκθέτη

Ctrl + L

Στοίχιση κειμένου αριστερά

Ctrl + E

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

Ctrl + R

Στοίχιση κειμένου δεξιά

Ctrl + J

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Ctrl + 1

Ορισμός μονού διαστίχου

Ctrl + 2

Ορισμός διπλού διαστίχου

Ctrl + 5

Ορισμός διαστίχου σε 1,5

Ctrl + Shift + >

Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Ctrl + Shift + <

Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Ctrl + Shift + A

Μετατροπή όλων των χαρακτήρων σε κεφαλαία

Ctrl + Shift + L

Αλλαγή του στυλ κουκκίδας

Ctrl + D

Εισαγωγή σχεδίου της Ζωγραφικής της Microsoft

Ctrl + F

Εύρεση κειμένου σε ένα έγγραφο

F3

Εύρεση της επόμενης παρουσίας του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση"

Ctrl + H

Αντικατάσταση κειμένου σε ένα έγγραφο

Ctrl + Αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl + Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl + Επάνω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην παραπάνω γραμμή

Ctrl + Κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην παρακάτω γραμμή

Ctrl + Home

Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου

Ctrl + End

Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου

Ctrl + Page Up

Μετακίνηση επάνω κατά μία σελίδα

Ctrl + Page Down

Μετακίνηση κάτω κατά μία σελίδα

Ctrl + Delete

Διαγραφή της επόμενης λέξης

F10

Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρου συντόμευσης

Shift + F10

Εμφάνιση του τρέχοντος μενού συντόμευσης

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας του WordPad

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την Αριθμομηχανή.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

Alt + 1

Μετάβαση στην Τυπική λειτουργία

Alt + 2

Μετάβαση στην Επιστημονική λειτουργία

Alt + 3

Μετάβαση στη λειτουργία Προγραμματιστή

Alt + 4

Μετάβαση στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Ctrl + E

Άνοιγμα υπολογισμών ημερομηνιών

Ctrl + H

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ιστορικού υπολογισμών

Ctrl + U

Άνοιγμα μετατροπής μονάδων

Alt + C

Υπολογισμός ή επίλυση υπολογισμών ημερομηνιών και φύλλων εργασίας

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας της Αριθμομηχανής

Ctrl + Q

Πάτημα του κουμπιού M-

Ctrl + P

Πάτημα του κουμπιού M+

Ctrl + M

Πάτημα του κουμπιού MS

Ctrl + R

Πάτημα του κουμπιού MR

Ctrl + L

Πάτημα του κουμπιού MC

%

Πάτημα του κουμπιού %

F9

Πάτημα του κουμπιού +/–

/

Πάτημα του κουμπιού /

*

Πάτημα του κουμπιού *

+

Πάτημα του κουμπιού +

-

Πάτημα του κουμπιού

R

Πάτημα του κουμπιού 1/×

@

Πάτημα του κουμπιού τετραγωνικής ρίζας

0–9

Πάτημα των κουμπιών αριθμών (0–9)

=

Πάτημα του κουμπιού =

.

Πάτημα του κουμπιού . (χιλιάδων)

Backspace

Πάτημα του κουμπιού backspace

Esc

Πάτημα του κουμπιού C

Del

Πάτημα του κουμπιού CE

Ctrl + Shift + D

Εκκαθάριση του ιστορικού υπολογισμών

F2

Επεξεργασία του ιστορικού υπολογισμών

Πλήκτρο επάνω βέλους

Περιήγηση προς τα επάνω στο ιστορικό υπολογισμών

Πλήκτρο κάτω βέλους

Περιήγηση προς τα κάτω στο ιστορικό υπολογισμών

Esc

Ακύρωση της επεξεργασίας του ιστορικού υπολογισμών

Enter

Εκ νέου υπολογισμός του ιστορικού υπολογισμών μετά την επεξεργασία

F3

Επιλογή Μοιρών στην Επιστημονική λειτουργία

F4

Επιλογή Ακτινίων στην Επιστημονική λειτουργία

F5

Επιλογή Βαθμών στην Επιστημονική λειτουργία

I

Πάτημα του κουμπιού Inv στην Επιστημονική λειτουργία

D

Πάτημα του κουμπιού Mod στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + S

Πάτημα του κουμπιού sinh στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + O

Πάτημα του κουμπιού cosh στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + T

Πάτημα του κουμπιού tanh στην Επιστημονική λειτουργία

(

Πάτημα του κουμπιού ( στην Επιστημονική λειτουργία

)

Πάτημα του κουμπιού ) στην Επιστημονική λειτουργία

N

Πάτημα του κουμπιού In στην Επιστημονική λειτουργία

;

Πάτημα του κουμπιού Int στην Επιστημονική λειτουργία

S

Πάτημα του κουμπιού sin στην Επιστημονική λειτουργία

O

Πάτημα του κουμπιού cos στην Επιστημονική λειτουργία

T

Πάτημα του κουμπιού tan στην Επιστημονική λειτουργία

M

Πάτημα του κουμπιού dms στην Επιστημονική λειτουργία

P

Πάτημα του κουμπιού pi στην Επιστημονική λειτουργία

V

Πάτημα του κουμπιούF-E στην Επιστημονική λειτουργία

X

Πάτημα του κουμπιού Exp στην Επιστημονική λειτουργία

Q

Πάτημα του κουμπιού x^2 στην Επιστημονική λειτουργία

Y

Πάτημα του κουμπιού x^y στην Επιστημονική λειτουργία

#

Πάτημα του κουμπιού x^3 στην Επιστημονική λειτουργία

L

Πάτημα του κουμπιού log στην Επιστημονική λειτουργία

!

Πάτημα του κουμπιού n! στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + Y

Πάτημα του κουμπιού y√x στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + B

Πάτημα του κουμπιού 3√x στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + G

Πάτημα του κουμπιού 10x στην Επιστημονική λειτουργία

F5

Επιλογή Hex στη λειτουργία Προγραμματιστή

F6

Επιλογή Dec στη λειτουργία Προγραμματιστή

F7

Επιλογή Oct στη λειτουργία Προγραμματιστή

F8

Επιλογή Bin στη λειτουργία Προγραμματιστή

F12

Επιλογή Qword στη λειτουργία Προγραμματιστή

F2

Επιλογή Dword στη λειτουργία Προγραμματιστή

F3

Επιλογή Word στη λειτουργία Προγραμματιστή

F4

Επιλογή Byte στη λειτουργία Προγραμματιστή

K

Πάτημα του κουμπιού RoR στη λειτουργία Προγραμματιστή

J

Πάτημα του κουμπιού RoL στη λειτουργία Προγραμματιστή

<

Πάτημα του κουμπιού Lsh στη λειτουργία Προγραμματιστή

>

Πάτημα του κουμπιού Rsh στη λειτουργία Προγραμματιστή

%

Πάτημα του κουμπιού Mod στη λειτουργία Προγραμματιστή

(

Πάτημα του κουμπιού ( στη λειτουργία Προγραμματιστή

)

Πάτημα του κουμπιού ) στη λειτουργία Προγραμματιστή

|

Πάτημα του κουμπιού Or στη λειτουργία Προγραμματιστή

^

Πάτημα του κουμπιού Xor στη λειτουργία Προγραμματιστή

~

Πάτημα του κουμπιού Not στη λειτουργία Προγραμματιστή

&

Πάτημα του κουμπιού And στη λειτουργία Προγραμματιστή

A–F

Πάτημα των κουμπιών AF στη λειτουργία Προγραμματιστή

Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή της τιμής bit στη λειτουργία Προγραμματιστή

A

Πάτημα του κουμπιού Average στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Ctrl + A

Πάτημα του κουμπιού Average Sq στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

S

Πάτημα του κουμπιού Sum στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Ctrl+S

Πάτημα του κουμπιού Sum Sq στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

T

Πάτημα του κουμπιού S.D. στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Ctrl+T

Πάτημα του κουμπιού Inv S.D. στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

D

Πάτημα του κουμπιού CAD στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το Μπλοκ σημειώσεων των Windows.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

Ctrl + N

Δημιουργία νέας σημείωσης

Ctrl + O

Άνοιγμα σημείωσης που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα

Ctrl + S

Αποθήκευση αλλαγών σε μια σημείωση

Ctrl + Shift + V

Μετακίνηση μιας σημείωσης σε έναν συγκεκριμένο φάκελο

Ctrl + P

Εκτύπωση σημείωσης

Alt + F4

Κλείσιμο μιας σημείωσης και του αντίστοιχου παραθύρου του Μπλοκ σημειώσεων

Ctrl + Z

Αναίρεση αλλαγής

Ctrl + Y

Επανάληψη αλλαγής

Ctrl + A

Επιλογή όλων των στοιχείων σε μια σελίδα

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο

Esc

Ακύρωση επιλογής

Διαγραφή

Διαγραφή επιλογής

Ctrl + F

Έναρξη βασικής αναζήτησης

Ctrl + G

Μετάβαση σε μια σελίδα

F5

Ανανέωση αποτελεσμάτων αναζήτησης

F5

Ανανέωση της λίστας σημειώσεων

F6

Εναλλαγή μεταξύ μιας λίστας σημειώσεων και μιας σημείωσης

Ctrl + Shift + C

Εμφάνιση μενού συντόμευσης για τις επικεφαλίδες στήλης σε μια λίστα σημειώσεων

F11

Προβολή σημείωσης σε λειτουργία πλήρους οθόνης

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας του Μπλοκ σημειώσεων

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το Πρόγραμμα Προβολής Βοήθειας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Alt + C

Εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων

Alt + N

Εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων σύνδεσης

F10

Εμφάνιση του μενού επιλογών

Alt + Αριστερό βέλος

Επιστροφή στο θέμα που προβάλατε προηγουμένως

Alt + Δεξιό βέλος

Μετάβαση στο επόμενο θέμα (που προβάλλατε προηγουμένως)

Alt + A

Εμφάνιση της σελίδας υποστήριξης πελατών

Alt + Home

Εμφάνιση της αρχικής σελίδας Βοήθειας και υποστήριξης

Home

Μετακίνηση στην αρχή ενός θέματος

End

Μετακίνηση στο τέλος ενός θέματος

Ctrl + F

Αναζήτηση στο τρέχον θέμα

Ctrl + P

Εκτύπωση ενός θέματος

F3

Μετακίνηση του δρομέα στο πλαίσιο αναζήτησης

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 02/08/2023

Views: 6129

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.